Knjižnice v Kreator CMS sistemu

Ko vnašamo vsebino na spletne strani, ponavadi dodamo tudi kakšne slike, datoteke in druge multimedijske vsebine. Da bi to lahko storili, jih moramo prvo naložiti na strežnik spletnega mesta.

Za boljši pregled in hitrejše delo, smo za ta namen v urejevalniku spletnih vsebin - Kreator CMS, zasnovali knjižnice. Nalaganje vsebinskih materialov se enostavno izvede preko aplikacije znotraj CMS sistema, tako da za to ne potrebujete nobenega drugega programa na računalniku.


Na strežniku naložen vsebinski material je viden v knjižnici slik, datotek ali videov. Tam jih možno združevati v logične sklope, drevesno strukturo map in jih poljubno urejati. Možen je tudi pregled in brisanje ter premikanje datotek med mapami.


V primeru prenosa slik večjih velikosti, jih sistem samodejno obreže oziroma prilagodi slike na želeno velikost. Tako ste lahko mirni, da se slike vstavljene na spletni strani uporabnikom hitro prikazujejo.


Slika: Zaslonski zajem uredniškega dela CMS Kreator

Urejanje menijske strukture in vsebin spletne strani oz. spletnega mesta.

Posebnost zasnove knjižnic

Knjižnice so zasnovane tako, da se vsaka datoteka na strežniku pojavi le enkrat, v vsebino spletne strani pa jo lahko vstavimo poljubnokrat.

Na ta način se izognemu večkratnemu nalaganju enih in istih datotek na strežnik ter imamo večjo preglednost med datotekami.

Preprosto urejanje slik, datotek in videov v pripadajočih knjižnicah (urejanje, premikanje, brisanje, razporeditev v mape ...).