Pravice urednikov spletne strani v Kreator CMS

Z objavo spletnega mesta, se življenje spletnega mesta šele začne. Urednik mora poskrbeti za oblikovanje uredniške skupine, ki skrbi za besedila na spletnem mestu.

V Kreator CMS je zelo razdelano dodeljevanje pravic urednikom spletne strani in v primerjavi s podobnimi sistemi za upravljanje strani, omogoča bistveno več.

Določajo se lahko:

  • dovoljenja za strukturo strani,
  • dovoljenja za posamezne gradnike, ki omogočajo funkcionalnost strani,
  • ostala dovoljenja (vezana na knjižnico slik, datotek, pravice pri nastavitvah, izpisih …).

Urednikom, ki so zadolženi za objavo novih vsebin na spletni strani, pregledovanje, dopolnjevanje ali umik tistih, ki niso več aktualne, lahko dodelite različne nivoje dostopa in pravic za upravljanje z vsebinami spletnega mesta, npr.:

  • urejanje in nadzor celotnega spletnega mesta ali samo dela spletne strani,
  • dodajanje in urejanje ter dostop samo do lastnih vsebin,
  • potrjevanje pripravljenih vsebin pred objavo s strani urednika spletnega mesta,
  • delo s posameznimi izbranimi kategorijami ter vsebinami gradnikov.

Primer: Zaposleni imajo lahko razdeljene različne naloge glede urejanja spletne strani in zato različne pravice (npr. nekdo lahko samo piše in objavlja članke, drugi pošilja e-obvestila preko sistema, tretji odgovarja na zastavljena vprašanja obiskovalcev strani in podobno).


S tem je omogočena določena varnost, da ne bi kdo urejal spletne strani oz. področja vsebin za katerega ni zadolžen in povzročil morebitne neprijetnosti ali škodo z izbrisom pomembnih vsebin.


Upravljanje spletnega mesta in urejanje vsebin lahko razdelite med različne uporabnike in jim določite pravice, kaj lahko urejajo in kaj ne.
Uporabniki se bodo na spletne strani vračali le v primeru, da bodo našli na njih vedno svežo in aktualno vsebino.
Najboljši inovacijski dosežki


Prejeli smo srebrno priznanje za sistem za upravljanje s spletnimi vsebinami - Kreator CMS.