Vzdrževanje spletnih strani

Vzdrževanje spletnih mest

Za zagotavljanje doseganja zastavljenih ciljev in nemotenega delovanja spletnega mesta nudimo celovit nabor storitev, ki postane aktualen takoj po objavi le-tega:


Telefonska in e-poštna podpora

V okviru paketa podpore Prioriteta IV zagotavljamo:

 • takojšnji odzivni čas v sklopu delovnega časa izvajalca med 8. in 17. uro,
 • telefonska podopora na 02 530 82 14,
 • podporo po e-pošti na podpora@kreativne-ideje.si,
 • 1 efektivno svetovalno ali tehnično uro na mesec.


Vzdrževanje, nadgradnje in nadaljnji razvoj spletne rešitve

V okviru vzdrževanja in nadaljnjega razvoja spletne rešitve zagotavljamo:

 • licenco za uporabo spletnih aplikacij za čas trajanja pogodbe,
 • tehnično vdrževanje spletnega mesta in aplikacij,
 • zagotavljanje varnostnih kopij,
 • vdrževanje domen in spletnega računa,
 • razvoj in nadgradnje CMS sistema.


Svetovalna podpora

Svetovalno podporo izvajamo na področju:

 • spletnega oglaševanja ter pozicioniranja v iskalnikih,
 • optimizacije spletnega mesta za iskalnike,
 • spletne prodaje, elektronskega poslovanja in dela z internetom,
 • pravnega vidika na področju interneta,
 • drugih vprašanj s področja interneta.

 • zbiranje informacij o delovanju,
 • nadzorovanje, analiziranje in testiranje,
 • vsebinsko, oblikovno in tehnično vzdrževanje.