Slovar izrazov - kreativne ideje

Slovar izrazov

A

Animirani GIF (animated GIF) – grafika GIF, ki vsebuje niz rahlo različnih podob. Sodobni brskalniki, prikažejo te podobe eno za drugo in ustvarijo animacijo.

Atribut (attribute) – v jeziku HTML je atribut niz znakov za prvim nizom znakov znotraj oznake HTML. Atribut spremeni namen oznake. Primer: V oznaki < IMG SRC="kreativne_ideje.jpg" > je atribut SRC.


B

Brskalnik – program namenjen ogledovanju spletnih dokumentov (npr. Microsoft Internet Explorer, Mozzila Firefox, Opera …).


D

Domača stran – spletna stran na katero naj bi najprej prišli obiskovalci. Če ima spletno mesto več strani, domača stran navadno služi kot vodnik do vseh drugih strani.


F

FTP (File Transfer Protocol)– internetna storitev za prenos datotek med računalnikoma.


H

HTML (Hyper Text Markup Language) – Nadbesedilni označevalni jezik, ki se uporablja za označevanje besedilnih dokumentov, da jih je mogoče oblikovati in povezati z drugimi dokumenti za uporabo v svetovnem spletu.

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) – dogovorjena oblika zapisa za izmenjavo sporočil med spletnimi strežniki ter spletnimi strežniki in odjemalci.


I

Ime domene (domain name) – ime domene predstavlja spletno mesto zunanjemu svetu. Ime domene se lahko konča s .com (podjetja), .edu (izobraževalne ustanove), .org (neprofitne organizacije), .net (organizacije, ki so del spleta), .si (Slovenija, ki predstavlja državo ali regijo). Ime domene se lahko (ni pa nujno) začne z www.

Internet – strojna in programska oprema, ki skupaj podpira medsebojno povezavo večine obstoječih omrežij. Tako lahko računalnika, ki sta sicer na različnih koncih sveta, a sta povezana v internet, komunicirata med seboj. Internet podpira številne storitve, med drugim svetovni splet.

Intranet – notranje omrežje, namenjeno razdeljevanju informacij v okviru neke organizacije, ne pa tudi širši javnosti. Številni intraneti delujejo podobno kot internet in svetovani splet, le da v manjšem obsegu.

IP (Internet Protocol) – omrežna specifikacija, ki je podlaga za internet. Najpomembnejša lastnost internetnega protokola je njegova podpora za usmerjanje paketov – podatkov, ki tvorijo komunikacijo – po več povezavah do cilja.


J

Java – programski jezik, ki podpira ustvarjanje porazdeljenih programov, imenovanih programčki, katerih funkcionalnosti je mogoče zlahka in prilagodljivo razdeliti med odjemalski računalnik in strežnik, na katerega je priključen odjemalec. Z javo je v spletu omogočena podpora za preprosto skupno rabo programov in podatkov.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) – oblika zapisa za shranjevanje stisnjenih grafik. Grafike JPEG podpirajo vsi brskalniki. JPEG je najboljša oblika zapisa za večino fotografij.


O

Obrazec (form) – v jeziku HTML določen način za navajanje vnosnih polj in seznamov, prek katerih uporabniki spletne strani vnašajo podatke.


P

Ponudnik internetnih storitev (Internet Service Provider) – nudi povezavo do interneta in podpira internetne storitve, kot je svetovni splet.

Povezava (link) – vez med dvema dokumentoma v spletu, navadno določena s sidrom v dokumento HTML.

Požarni zid (firewall). Strojna ali programska oprema ali kombinacija obeh, ki varuje omrežje pred nepooblaščenim dostopom in hkrati dovoljuje pooblaščen dostop.

Pretočne vsebine – so multimedijske vsebine (avdio/video) v pretoku po spletu prek širokopasovnega komunikacijskega omrežja, od izvora do uporabnikov. Pretočne vsebine omogočajo, da se predvajanje pri uporabniku začne takoj, ko prispe prvi podatkovni paket. Za razliko od načina »shrani in predvajaj«, tukaj ni potrebno, da se vsebina najprej v celoti shrani in potem predvaja.


S

Splet (World Wide Web) – internetna storitev, ki ponuja datoteke, povezane s protokolom http. Spletna specifikacija omogoča, da si neposredno s spletnim brskalnikom ogledujemo oblikovano besedilo in grafike, druge vrste datotek pa je mogoče odpreti ločeno s pomožnim programom, navedenim pri postavitvi spletnega brskalnika. Splet je najbolj priljubljena internetna storitev tudi zato, ker je prek nje mogoče priti do preostalih internetnih storitev, kot so novičarske skupine in FTP.

Spletna stran (Web page) – besedilni dokument z oznakami HTML, ki določajo oblikovanje in povezave z drugimi dokumenti, grafikami in večpredstavnimi datotekami.

Spletni strežnik (Web server) – računalnik, povezan v splet, ki gosti besedilne dokumente z oznakami HTML, grafikami in večpredstavnimi datotekami, ki jih lahko k sebi prenesejo spletni odjemalci.

Spletno mesto (Web site) – ena eli več med seboj povezanih spletnih strani, dostopnih prek domače strani. URL domače strani je na voljo uporabnikom spleta ter se navadno pojavlja tudi v oglasih in drugih načinih trženja.


V

Večpredstavnost (multimedia) – dobesedni prevod pomeni več medijev, zato je v tem smislu spletna stran z grafikami že večpredstavnost. Večpredstavnost navadno razumemo kot soobstoj več kot dveh vrst medijev, časovno zasnovan medij (animacija, zvok ali video) ali prostorsko zasnovan medij (3D in navidezna resničnost). V spletu se izraz večpredstavnost uporablja tudi v pomenu razširitve spleta prek običajnih sestavin, kot so besedilo, nadpovezave ter grafike GIF in JPEG.