Post Image

DIGITALNI VAVČERJI, PRILOŽNOST ZA NEPOVRATNA SREDSTVA

V letu 2019 je bil na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada objavljen razpis VAV-8 – Vavčer za digitalni marketing, ki omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za izdelavo spletnih strani, lastne spletne trgovine in lastne rezervacijske platforme v višini do 60% upravičenih stroškov zunanjih izvajalcev.

Upravičeni do sofinanciranja so mikro, mala in srednje velika podjetja, in sicer gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge, za vse pa velja pogoj, da so registrirani kot pravna ali fizična oseba v Sloveniji.

Digitalni vavčerji so unovčljivi pri izvajalcih, ki so vpisani v katalog strokovnjakov. V katalog strokovnjakov DIH Slovenija je bilo v letu 2019 med prvimi vpisano tudi naše podjetje. Pokrivamo področja digitalnega marketinga in digitalne strategije.

Namen vavčerja je uvajanje digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

V sklopu vavčerja za digitalni marketing se sofinancira:

  • izdelava nove spletne strani do 60% upravičenih stroškov oz. največ do 1.500€,
  • izdelava lastne spletne trgovine do 60% upravičenih stroškov oz. največ do 2.500€,
  • izdelava lastne rezervacijske platforme do 60% upravičenih stroškov oz. največ do 2.500€.

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

KAKO PRIDOBITI VAVČER ZA SOFINANCIRANJE?

Vloga je preprosta in se odda preko E-portala Slovenskega podjetniškega sklada. Vloge, ki so izpolnjene v skladu z javnim razpisom in vsebujejo v celoti izpolnjene vse zahtevane obrazce, so odobrene, prijavitelji pa v potrditev prejmejo pogodbo o sofinanciranju.

Komentarji so onemogočeni.